Wie kan me in Brussel helpen om werk te zoeken?

Je kan gratis hulp krijgen bij de Brusselse Werkwinkels als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je woont in Brussel
  • Je bent ingeschreven bij Actiris
  • Je spreekt Nederlands of je bent bereid om het te leren

Je kan je zonder afspraak inschrijven aan het onthaal in de voormiddag (van maandag tot en met vrijdag).

Er zijn drie Werkwinkels in Brussel.

 • WERKWINKEL BRUSSEL-CENTRUM (Rouppeplein 15, 1000 Brussel) voor de inwoners van 1000 Brussel, 1020 Laken, 1040 Etterbeek, 1050 Elsene, 1083 Ganshoren, 1090 Jette, 1120 Neder-Over-Heembeek, 1130 Haren, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, 1160 Oudergem, 1170 Watermaal-Bosvoorde.
 • WERKWINKEL SINT-JOOST-TEN-NODE (Astrotoren, Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node) voor de inwoners van 1030 Schaarbeek, 1140 Evere, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 1210 Sint-Joost-ten-Node
 • WERKWINKEL ANDERLECHT (Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht) voor de inwoners van 1060 Sint-Gillis, 1070 Anderlecht, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 1081 Koekelberg, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 1180 Ukkel, 1190 Vorst

Wat is het verschil tussen Hoger Beroepsonderwijs, HBO5 en Graduaat?

Voor september 2019 werden alle graduaatsopleidingen in Vlaanderen HBO5-opleidingen genoemd. HBO5 staat voluit voor Hoger Beroepsonderwijs 5. Deze ‘5’ verwijst naar het niveau in de Vlaamse kwalificatiestructuur. Deze opleidingen behoren tot het hoger onderwijs en situeren zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele of academische bachelor (niveau 6).

De naam HBO5 wordt nu enkel nog gebruikt voor de opleiding Verpleegkunde die drie jaar duurt. HBO5-Verpleegkunde studeer je voltijds in het secundair onderwijs in samenwerking met een hogeschool.

Vanaf 1 september 2019 spreekt men niet langer van HBO5-opleidingen, maar wel van graduaatsopleidingen. Deze opleidingen worden volledig door de hogeschool georganiseerd. Cursisten zijn volwaardige hogeschoolstudenten en krijgen toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen.

Je vindt een overzicht van al de graduaatsopleidingen via de website Onderwijskiezer.

Opgelet: in Nederland wordt de term Hoger Beroepsonderwijs gebruikt voor opleidingen die in Vlaanderen overeenkomen met de professionele bachelors (niveau 6).

Wat is het Beroepenpunt?

Het Beroepenpunt is een ontmoetingsplek voor al wie vragen heeft rond opleiding, onderwijs, werk, ondernemerschap, mobiliteit ... Via digitale tools en een multimediabibliotheek kan je zelf op zoek naar informatie. Je kan er ook informatiesessies volgen of persoonlijk met consulenten spreken. Het Beroepenpunt is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen, wat je statuut of leeftijd ook is.

Op donderdagavond van 17 tot 19 uur (niet tijdens schoolvakanties) geeft een leerwinkelconsulent je een antwoord op al jouw leervragen.

Meer info: www.beroepenpunt.brussels

Adres: Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Openingsuren:

Maandag: 9.30 tot 16.00 uur

Dinsdag: 9.30 tot 16.00 uur

Woensdag: 9.30 tot 16.00 uur

Donderdag: 13.30 tot 19.00 uur (in schoolvakanties: 13.30 tot 16.00 uur)

Vrijdag: 9.30 tot 16.00 uur

Kan ik ervaring die ik vroeger heb opgedaan laten erkennen?

Ja dat kan. Je kan een test doen en van dat resultaat een kwalificatiebewijs of een bewijs van competenties krijgen. Hiermee kan je vrijstellingen in een opleiding krijgen of gebruiken op de arbeidsmarkt.

Er zijn twee soorten ervaring: eerder verworven kwalificatie (EVK) en eerder verworven competentie (EVC).

Eerder verworven kwalificatie (EVK)

Kwalificaties door eerdere studies zijn onder meer: diploma's, creditbewijzen, getuigschriften, binnen- of buitenlandse studiebewijzen, attesten van opleidingen waarvan je een bewijs hebt.

Wil je verder studeren?

Een diploma secundair onderwijs is nodig om te kunnen starten in het hoger onderwijs. Heb je dat niet? Dan kan je, afhankelijk van de opleiding, toch starten als je slaagt voor de toelatingsproeven.

Andere studiebewijzen kan je bij inschrijving best meenemen, zo kan je  vrijstellingen aanvragen. De school kan een bijkomend bekwaamheidsonderzoek doen.

Meer informatie kan je vinden op de website van Vlaanderen.be.

Heb je een buitenlands diploma? Om hoger onderwijs te volgen is geen erkenning van NARIC nodig. De hogeschool of universiteit beslist zelf case per case of je er kan starten.

Wil je gaan werken?

Heb je kwalificatie van buiten België? Dan kan je een erkenning aanvragen via NARIC Vlaanderen. Meer info kan terugvinden op de website van NARIC Vlaanderen.

NARIC Vlaanderen is het eerste aanspreekpunt, maar voor de erkenning van bepaalde beroepen kan je rechtstreeks bij de bevoegde instanties terecht, zoals bijvoorbeeld het Agentschap Zorg en Gezondheid voor een erkenning van arts en verpleegkundige. Een lijst met professionele erkenningen kan je terugvinden op de website van NARIC Vlaanderen.

Eerder verworven competentie (EVC)

Je verwerft kennis en vaardigheden op school, maar ook in je vrije tijd, op je werk ... Met EVC kan je competenties zichtbaar maken voor jezelf en voor anderen.

Je kan ze laten testen door erkende EVC-aanbieders. Het resultaat krijg je in een kwalificatiebewijs of een bewijs van competenties. Hiermee kan je vrijstellingen krijgen in een opleiding of je competenties gebruiken als je werk zoekt.

Raadpleeg de EVC-aanbieders om een EVC-traject op te starten.

Meer informatie over een vrijstelling aanvragen in het hoger onderwijs of toegang krijgen tot het hoger onderwijs via eerdere studies of werkervaring kan je terugvinden op de website van Vlaanderen.be.

Wat is het groeipakket?

Het groeipakket is een som geld dat ouders maandelijks krijgen voor hun kinderen, als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Het groeipakket heette vroeger kinderbijslag.

Ouders krijgen eenmalig een startbedrag van €1122 bij de geboorte van een kind. Daarnaast krijgen ouders elke maand een basisbedrag van €163,20. Gaan de kinderen naar de kleuter-, lagere- of secundaire school, dan wordt er automatisch een schoolbonus betaald in de maand augustus.

Deze drie bedragen – het  startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus – zijn er voor elk kind. Sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien. Zij kunnen een sociale toeslag en/of een zorgtoeslag krijgen.

Meer informatie vind je op: www.groeipakket.be

Hoe maak ik een afspraak bij Leerwinkel Brussel?

Je kan een afspraak maken met een consulent van Leerwinkel Brussel.

De afspraak vraag je aan via:

1) telefoon (02 233 37 63)

2) Of via e-mail (info@leerwinkel.brussels)

3) Of via de website

4) Of via de Facebook-pagina

De afspraak vindt plaats op verdieping M van de Astrotoren (Sterrenkundelaan 14,Sint-Joost-ten-Node).  In de Astrotoren neem je de lift naar de Mezzanine (verdieping M) en meld je je aan bij het onthaal.

Neem metrolijn 2 of 6 tot halte Madou en volg de uitgang Sterrenkundelaan/Gemeentehuis/Actiris.

Je kan ook bus 29, 63, 65, 66 (MIVB) of 318, 351, 410 (De Lijn) nemen.

Hoe kan ik Nederlands leren en oefenen?

Er zijn verschillende manieren om Nederlands te leren en te oefenen:

 • naar een talenschool gaan
 • zomercursussen volgen
 • vrijwilligerswerk doen
 • aan conversatietafels deelnemen
 • een taalapp gebruiken
 • boeken lezen
 • Nederlandstalige films of series bekijken

 Op de website http://nederlandsoefenen.be/brussel/ vind je heel wat tips.

Zoek je een cursus Nederlands? Wil je weten welke activiteiten er in Brussel zijn om Nederlands te leren? Ga dan naar het Huis van het Nederlands. Meer informatie vind je op hun website: https://www.huisnederlandsbrussel.be/.

 

Kan ik een opleiding volgen aan een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs)?

Om een opleiding te volgen aan een CVO, moeten deze criteria in orde zijn:

Taalniveau Nederlands

Het niveau Nederlands kan per opleiding verschillen. De meeste opleidingen kan je vanaf niveau Nederlands 2.4  (ERK-niveau B1) starten. Sommige beroepsopleidingen kan je starten met een niveau 1.1 (ERK-niveau A1), 1.2 (ERK-niveau A2) of via een voorbereidingsprogramma. Neem contact op met het CVO.

Leeftijd

Het studiegebied aanvullende algemene vorming (AAV) en Algemene vorming (niveau aso):

 • Vanaf 18 jaar
 • Voor een opleiding die in september of later start mogen ook cursisten die ten laatste op 31 december 18 jaar worden zich inschrijven.

Andere opleidingen (beroepsopleidingen, taalopleidingen, cursussen …):

 • Vanaf 16 jaar
 • 15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde

Verblijfsdocumenten

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je de Belgische nationaliteit hebben, of een document voor wettig verblijf in België kunnen tonen.

Heb je geen rijksregisternummer (nationaal nummer)? Dan moet je een document van wettig verblijf hebben. De juiste documenten vind je in het vademecum wettig verblijf.

Hoeveel kost studeren in het secundair onderwijs?

Een inschrijving aan een secundaire school gratis is. Secundaire scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. Wel mogen ze een bijdragen vragen voor didactisch materiaal (boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen...), bepaalde activiteiten (theaterbezoek, meerdaagse uitstappen...) en bepaalde diensten en producten (maaltijden, middagtoezicht, opvang, schoolbus...).

Betaalmoeilijkheden

Heb je moeilijkheden om de schoolfactuur te betalen, vraag dan op school of de kosten gespreid kunnen worden en vraag of er andere betaalmogelijkheden zijn.

Sommige scholen beschikken over een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of je hiervoor in aanmerking komt.

Klachten

Wanneer je de aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, kun je hierover een vraag stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Heb je vragen over volwassenenonderwijs in België?

Stel je vraag online aan Leerwinkel Brussel.

Kom je liever persoonlijk langs? Maak dan een afspraak.

Hoe kunnen anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs starten?

Jonge anderstalige nieuwkomers kunnen terecht bij OKAN, Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. 

Onthaalonderwijs is er voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw zijn in ons land en nog niet genoeg Nederlands kennen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen één jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. In het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die onthaalonderwijs aanbieden.

Om in het onthaalonderwijs te kunnen starten moet de leerling:

 1. een nieuwkomer zijn (= maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
 2. op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
 3. het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
 4. onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
 5. maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie neem je best contact op met de school van je keuze.

Wat is leerplicht?

In België geldt voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen  laten leren. De voltijdse leerplicht eindigt al op de leeftijd van 15 jaar. Tussen hun 15de en 18de kunnen jongeren deeltijds onderwijs volgen. De overheid wil er zo voor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België.

Meer informatie kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Hoe vind ik een studentenjob in Brussel?

Kom langs bij het Infopunt jobstudent Brussel.

Wat doet het Infopunt Jobstudent Brussel? Ze helpen jou gratis zoeken naar een studentenjob:

 • Je CV, motivatiebrief, student@work … maken
 • Solliciteren: formulieren, mails …
 • Ateliers over verschillende thema’s

Voor wie?

 • Je woont OF studeert in Brussel. *
 • Je spreekt Nederlands.**
 • Je hebt een studentenstatuut.

Hoe bereik je het Infopunt Jobstudent Brussel?

Kom je inschrijven op  woensdag vanaf 13.30 uur.

Daarna ben je welkom op woensdag van 13.30-16 uur zonder afspraak of op een ander moment na afspraak.

Waar? Astrotoren, Sterrenkundelaan 14 (verdieping M)

Afspraak maken? jobstudent@tracebrussel.be

www.facebook.com/JumpNaarWerk

0486 75 41 96 of 0484 80 91 73

*Woon of studeer jij niet in Brussel? Vind meer informatie over studentenwerk op www.studentatwork.be

** Vous parlez seulement français? Contactez JEEPBXL : www.jeepbxl.be

 

Kan ik me met een buitenlands diploma secundair onderwijs inschrijven in het hoger onderwijs?

De onderwijsinstelling is zelf bevoegd om de waarde van jouw buitenlands diploma te bepalen. De school beslist zelf of je een bepaalde opleiding kan volgen en eventuele voorwaarden.  Informeer dus eerst bij de onderwijsinstelling zelf. Vraagt de school een gelijkwaardigheidsbewijs? Dat kan je aanvragen bij NARIC Vlaanderen.

Heb je vragen over hoger onderwijs in België?

Stel je vraag online aan Leerwinkel Brussel.

Kom je liever persoonlijk langs? Maak dan een afspraak.

Kan ik opnieuw gaan studeren als ik een werkloosheidsuitkering krijg?

Soms kan je een uitkering combineren met studeren.

Voor avondstudies (na 17 uur) of op zaterdag kan dat altijd. Studies zonder een volledig leerplan kan je altijd (dus zonder goedkeuring van de RVA) combineren met werkloosheidsuitkeringen. Je moet wel:

 • ingeschreven blijven als werkzoekende
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt  
 • ingaan op iedere passende werkaanbieding

Opleidingen volgen met een volledig leerplan (27 studiepunten of meer) je werkloosheidsuitkering houden kan, maar je hebt expliciete toelating van de RVA nodig. Dit kan alleen wanneer je bijvoorbeeld al een hele tijd werkloos bent of voor studies die voorbereiden op een knelpuntberoep.

Via VDAB kan je je werkloosheidsuitkering behouden en voltijds studeren om een diploma te halen voor knelpuntberoepen. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die vind je op de website van VDAB.

https://www.vdab.be/vrijstellingen/erkend

Kan ik 's avonds een opleiding in het hoger onderwijs volgen?

Ja. Verschillende scholen en universiteiten hebben opties om een opleiding te volgen in avond- of afstandsonderwijs.

Bekijk het aanbod van deze scholen in Brussel:

Odisee Hogeschool: https://www.odisee.be/nl/afstandsonderwijs

Erasmushogeschool: https://www.erasmushogeschool.be/nl/werken-en-studeren

VUB: http://www.vub.ac.be/werken-studeren/#opleidingsaanbod

KU Leuven: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstudenten

Wat kan ik studeren in het hoger onderwijs?

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=0zXsvOM1aJE

Heb je een diploma van het secundair onderwijs? Dan kan je kiezen uit deze drie opties in het hoger onderwijs.

Graduaat (het vroegere HBO5):

 • tussen het secundair onderwijs en de bachelors
 • in een hogeschool
 • duurt 1,5 tot 2 jaar
 • arbeidsmarkgericht: om te  gaan werken
 • veel plaats voor werkplekleren
 • aanvultraject mogelijk om een professionele bachelor te behalen
 • flexibel traject mogelijk: avond-, weekend- of afstandsonderwijs 

De naam HBO5 wordt enkel nog gebruikt voor de opleiding Verpleegkunde. De HBO5 Verpleegkunde studeer je aan een secundaire school die samenwerkt met een hogeschool. Deze opleiding duurt drie jaar.

Professionele bachelor:

 • tussen het graduaat en de master  
 • duurt 3jaar ( verpleegkunde 4 jaar)  
 • klaar voor de arbeidsmarkt
 • opties om verder te studeren: bachelor-na-bachelor, postgraduaat, schakeljaar om naar een master aan de universiteit te gaan

Academische bachelor:

 • tussen het graduaat en de master
 • aan de universiteit
 • duurt 3 jaar
 • klaar om master te starten (1 jaar of langer)
 • voorbereidingsprogramma mogelijk om een andere master te volgen

Waar vind ik info over beroepsopleidingen of begeleiding naar werk?

Informatie over het Nederlandstalig aanbod van beroepsopleidingen, inschakelings- en werkervaringsprojecten en begeleiding naar werk in het Brussels gewest vind je op de website Schakels naar werk.

Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?

Een CVO, Centrum voor Volwassenenonderwijs, is een school voor volwassenen. Je kan er les volgen vanaf je achttiende.

In een CVO gaat het er anders aan toe dan in een secundaire school. In een secundaire school moet je slagen voor een leerjaar, dan kan je naar het volgende leerjaar overgaan. In een CVO werken ze met modules. Dat is een soepel systeem: je kan modules apart volgen en hiervoor deelattesten behalen. Als je alle modules succesvol hebt afgelegd, krijg je je certificaat of diploma. Er zijn in het volwassenenonderwijs geen traditionele examens zoals in het secundair onderwijs, maar er permanente evaluatie.

Ook de organisatie van het CVO is verschillend: lessen kunnen overdag,'s avonds of in het weekend georganiseerd worden. De opleiding kan starten in september en in januari.

Kan ik ook in andere provincies vragen stellen over opleiding, onderwijs en vorming?

Naast Brussel is er een Leerwinkel in Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Een volledig overzicht vind je op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels

Leerwinkel Genk informeert volwassenen (18+) die informatie en/of begeleiding willen bij het kiezen van een kwalificerende opleiding, cursus of vorming in de regio. Je kan er individuele begeleiding of begeleiding in groep krijgen om je studiekeuze te bepalen en mogelijke drempels en randvoorwaarden (financieel, mobiliteit, taal ...) aan te pakken.

Leerwinkel Genk begeleidt mensen uit heel Limburg en heeft zitdagen in Genk, Maasmechelen, Beringen en Tongeren.

https://www.genk.be/leerwinkel

Leerwinkel Gent, De Stap en Word Wijs

De Stap maakt je wegwijs in alle mogelijkheden van volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen. 

Ben je tussen 17 en 25 jaar, heb je geen diploma en woon, werk of studeer je in Gent? Dan biedt Word Wijs! je – gratis en op vrijwillige basis – informatie en coaching bij het kiezen, studeren en behalen van een kwalificatie of een diploma secundair onderwijs. Zo kan je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Interesse? wordwijs@destapgent.be of 0494 93 45 65

De Stap bevindt zich in Gent.

https://destapgent.be/

Leerwinkel West-Vlaanderen informeert en begeleidt volwassenen (vanaf 18 jaar) bij het kiezen van een opleiding, cursus of vorming in West-Vlaanderen. Je krijgt er informatie rond opleidingen of begeleiding (individueel of in groep) om mogelijke drempels (financieel, mobiliteit, taal …) aan te pakken.

Leerwinkel West-Vlaanderen heeft zitdagen in Oostende, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Ieper.

http://west.leerwinkel.be

Waar vind ik het volledige Nederlandstalige onderwijsaanbod?

Het volledige Nederlandstalige aanbod in Brussel én Vlaanderen vind je op www.onderwijskiezer.be, een website gemaakt door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).

Wat is het verschil tussen professioneel gerichte en academisch gerichte bacheloropleidingen?

Tijdens een professioneel gerichte bacheloropleiding doe je de noodzakelijke kennis en vaardigheden op om een bepaald beroep (zoals verpleger of leraar) of groep van beroepen (bijvoorbeeld in het sociaal werk) uit te oefenen.

 • drie jaar
 • klaar voor de arbeidsmarkt
 • bachelor-na-bachelor mogelijk
 • via schakelprogramma masteropleiding mogelijk

Tijdens een academisch gerichte bacheloropleiding doe je de noodzakelijke kennis en vaardigheden op om aan een masteropleiding te beginnen. Een masteropleiding duurt minimum een jaar maar kan ook twee of meer jaren duren. Je start dus aan een academische opleiding met de intentie om minstens vier jaar te studeren..

 • drie jaar
 • klaar voor masteropleiding

Op onderwijskiezer vind je een schema waarin de verschillen tussen een professionele en academische bacheloropleidingen worden weergegeven.

Wat zijn de verschillende opleidingsniveaus?

In Vlaanderen zijn er acht onderwijsniveaus.

Samen vormen ze de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). De beschrijving van deze niveaus (kennis en vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid) vind je op de website van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

VKS niveau Onderwijskwalificaties
8 Universiteit - Doctor
7 Universiteit / hogeschool – Master
6 Universiteit / hogeschool - Bachelor
5 Samenwerkingsverband HBO5 – Gegradueerde
4 Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair-na-Secundair (Se-n-Se)

3 Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

2 Basiseducatie

Secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Leren en werken

1 de eindtermen voor het lager onderwijs

Wat zijn studiepunten?

Elk vak in het hoger onderwijs (hogeschool en universiteit) wordt uitgedrukt in studiepunten (ook wel ECTS of credits genaamd*). Hoe meer studiepunten een vak heeft, hoe meer tijd je hiermee zal bezig zijn.

1 studiepunt komt overeen met ongeveer 25 tot 30 uur studietijd. Studietijd omvat de lessen (colleges), practica, voorbereidingen en ook zelfstudie.

 • Voorbeeld 1: het vak 'Recht' uit een bacheloropleiding is 6 studiepunten.

In studietijd is dit ongeveer 150 uren (6 studiepunten x 25 uur). Je hebt bijvoorbeeld 50 uur aan lessen en praktijkoefeningen (gemiddeld 2 à 4 uur per week).

Dit betekent dat je voor het vak 'Recht' ongeveer nog 100 uur (150 - 50 uur les) zelf moet studeren.

 • Voorbeeld 2: het vak 'Kwantitatieve methoden' uit een bacheloropleiding is 4 studiepunten.

In studietijd is dit ongeveer 100 uur (4 studiepunten x 25 uur). Je hebt bijvoorbeeld 45 uur aan lessen en praktijkoefeningen (gemiddeld 2 à 4 uur per week).

Dit betekent dat je voor het vak 'Kwantitatieve methoden' ongeveer nog 55 uur (100 - 45 uur) zelf moet studeren.

In een voltijds programma leg je 60 studiepunten per jaar af. Een graduaatsopleiding telt doorgaans 120 studiepunten, dus dat betekent dat je na 2 jaar je diploma kan behalen.

Een professionele bachelor is 180 studiepunten, en duurt 3 jaar.

Een academische bachelor 180 studiepunten en een masteropleiding maximaal 120 studiepunten. Met deze opleiding ben je 4 à 5 jaar bezig.

* De Engelse benaming voor studiepunt is Credit, of voluit European Credit Transfert System (ECTS).  Dit studiepuntensysteem is in heel Europa hetzelfde, en maakt het gemakkelijk om op uitwisseling te gaan.

Op de ECTS-fiche van een bepaalde opleiding kan je exact zien hoe de studiepunten verdeeld zijn over de vakken.

Wat is basiseducatie?

Basiseducatie helpt volwassenen op eigen tempo te leren en te versterken. Taal, rekenen, computer, wiskunde … Binnen elk domein zijn er cursussen op verschillende niveaus, voor Nederlandstaligen en anderstaligen. De opleidingen gaan door in centra voor basiseducatie. In Brussel is dat Brusselleer.

Meer informatie is te vinden op www.basiseducatie.be.

Wat is duaal leren?

https://www.youtube.com/watch?v=NJNYorX_874

Duaal leren is een combinatie van leren en werken.

Dat kan voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Je krijgt algemene vakken en beroepsgerichte vorming op school. Daarnaast leer je een gekozen beroep terwijl je werkt bij een werkgever.

Hoeveel dagen je naar school gaat en gaat werken is in elk systeem anders:

 • Deeltijds Beroepsonderwijs: twee dagen per week leer je het beroep in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs. De andere drie dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract. Je krijgt dus een vergoeding of een loon.
 • Leertijd: je leert één dag per week het beroep op een Syntra-lesplaats. De overige vier dagen leer je het beroep op de werkvloer. Je werkt met een contract en krijgt dus ook een vergoeding of een loon.
 • Duaal: je leert op het werk en in een school, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of een Syntra-lesplaats. Je leert minsten 60% van de tijd op de werkvloer, de andere dagen volg je les. Ook bij dit systeem werk je met een contract en krijg je een vergoeding of loon.

Via deze systemen van leren en werken kan je je diploma secundair onderwijs behalen. Het is wel belangrijk dat je genoeg jaren les hebt gevolgd. Anders krijg je alleen een getuigschrift of certificaat, geen diploma.

Heb je vragen over leren en werken? Neem contact op met info@duaalleren.brussels of 0484 97 70 86.

Wat is tweedekansonderwijs?

Het tweedekansonderwijs (TKO) is de oude naam voor wat we nu het secundair volwassenenonderwijs noemen. Het heette tweedekansonderwijs omdat het een ‘tweede kans’ is om je diploma secundair onderwijs te behalen.

 • vanaf 18 jaar, geen maximumleeftijd 
 • in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • verschillende opleidingen op het niveau van de 2de en 3de graad secundair onderwijs
 • ASO-opleidingen van het studiegebied algemene vorming of beroepsgerichte opleiding met een aanvullende algemene vorming

In Brussel kan je een diploma secundair onderwijs behalen bij CVO Brussel, CVO Lethas en CVO Semper.

Hoeveel kost een opleiding in het volwassenenonderwijs?

Basiseducatie

Alle opleidingen in basiseducatie zijn gratis.

Secundair Volwassenenonderwijs

Alle opleidingen in het volwassenenonderwijs vragen hetzelfde inschrijvingsgeld. De basis is €1,50 per lesuur. Een module van 40 uur kost je dus € 60. Als je voor veel modules inschrijft kost het maximum € 600 per schooljaar.
In heel wat situaties kan je korting krijgen op dit inschrijvingsgeld. Dan is het € 0,30 per lesuur of soms gratis. Meer info vind je op deze deze website. Of vraag het aan Leerwinkel Brussel.

Let op: je moet ook cursusgeld betalen. Dat is voor kopies, cursussen of boeken. Voor sommige opleidingen is er ook een materiaalkost. (Bv. bij een koksopleiding moet je betalen voor de ingrediënten.)

Hoeveel kost studeren in het hoger onderwijs?

Het inschrijvingsgeld bij hogescholen en universiteiten bestaat uit twee delen:
- een vaste kost
- een variabel gedeelte afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. Een standaardtraject is 60 studiepunten per academiejaar.

Het inschrijvingsgeld van het academiejaar 2020-2021 (graduaatsopleidingen, professionele bachelors,  academische bachelors en masters):
Vast gedeelte: € 242,8 / Variabel gedeelte: € 11,6 per studiepunt

Voorbeeld 1: Ik start een standaardtraject aan de hogeschool/universiteit. Ik betaal een vaste kost + een variabele kost voor 60 studiepunten. Dus: € 242,8 + € 696 (60 x € 11,6). Het inschrijvingsgeld is € 938,8.

Voorbeeld 2: Ik wil minder vakken volgen. Ik schrijf me in voor 40 studiepunten. Dus: €  242,8 + € 464 (40 x € 11,6). Het inschrijvingsgeld is € 706,8.

Krijg je een studietoelage van de Vlaamse Overheid? Dan betaal je alleen het inschrijvingsgeld: € 110,8. Meer info vind je onder de vraag ‘Wat zijn studietoelagen?’.
Als je net geen studietoelage krijgt, ben je een ‘bijna-beursstudent’. Voor deze studenten blijft het vaste gedeelte € 242,8. Het variabele gedeelte wordt dan wel € 4,2 per studiepunt in plaats van € 11,6 per studiepunt.

Let op: je moet ook cursusgeld betalen. Dat is voor kopieën, cursussen of boeken.

Nog vragen? Kijk dan zeker ook eens op de website centen voor studenten of neem contact op met de dienst studiefinanciering van de hogeschool of universiteit waar je gaat studeren.

Kan ik zonder diploma secundair onderwijs starten in het hoger onderwijs?

Meestal heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Dat is de basisvoorwaarde om te studeren in het hoger onderwijs (voor graduaten en bacheloropleidingen).

Als je geen diploma secundair onderwijs hebt, beslist de hogeschool of universiteit of je kan starten in het hoger onderwijs. Een hogeschool of universiteit legt afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in het onderwijsreglement. Soms moet je een toelatingsassessment doen, dat kan bijvoorbeeld een test begrijpend lezen zijn of een gesprek waarin je je studiekeuze motiveert. Voor meer informatie neem je contact op met de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.

Voor meer algemene informatie kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Voor meer informatie over het toelatingsonderzoek voor graduaatsopleidingen kan je terecht op de website toelatingsonderzoek.be.

 

Welk taalniveau vraagt het hoger onderwijs?

De hogeschool of universiteit bepaalt zelf welk minimum taalniveau er verwacht wordt. Vaak is dit voor graduaatsopleidingen 2.4 (ERK-niveau B1) en voor bacheloropleidingen 3.2 (ERK-niveau B2). Dit  kan verschillen, afhankelijk van instelling of studierichting.

Wat is leerkrediet?

Leerkrediet is een puntensysteem om je studiesucces op te volgen. Met dit systeem kan je niet oneindig blijven studeren zonder ook effectief te slagen. Je krijgt bij je start in het Vlaams hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) 140 studiepunten. Als je je inschrijft, geef je een deel van deze punten af. Als je slaagt voor de vakken, krijg je de punten ook weer terug. Als je niet slaagt, verlies je de punten. Als je veel punten verliest (meestal over verschillende jaren) kan je je op een bepaald moment niet meer inschrijven. Meer informatie kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen. Wil je de exacte regels kennen?

Een goede studiekeuze is belangrijk. Natuurlijk zijn motivatie, je leercapaciteit en ondersteuning ook belangrijke factoren. Wil je hulp bij je studiekeuze? Wil je van studierichting veranderen? Kom naar Leerwinkel Brussel! Samen met jou zoeken we een goed alternatief.

Wat zijn studietoelagen?

Een studietoelage is een bedrag dat je krijgt van de Vlaamse overheid voor je studies in het hoger onderwijs.

Met de studietoelage helpt de Vlaamse overheid je financieel met je studies. Op basis van vier criteria bepaalt de overheid of je een studietoelage krijgt. Deze criteria zijn nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden.

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.

De bedragen voor studietoelagen voor schooljaar 2020-2021 liggen tussen 277,46 euro (minimumtoelage) en 2.577,14 euro (volledige toelage).

Je kan een aanvraag indienen en meer informatie nalezen op: www.studietoelagen.be.

Kan ik via VDAB een diploma behalen?

Je kan een diploma secundair onderwijs, secundair-na-secundair, graduaat of professionele bachelor behalen via VDAB als je werkzoekend bent en voldoet aan een aantal voorwaarden. Meer info vind je bij VDAB.

 

Is de dienstverlening van Leerwinkel Brussel gratis?

Ja, de dienstverlening van Leerwinkel Brussel is volledig gratis.

Kan ik studeren of een opleiding volgen als ik werk?

Er zijn verschillende opties om te studeren of een opleiding te volgen en ook te werken. Veel onderwijsinstellingen maken een combinatie van deze opties:

Avond- en/of weekendonderwijs

Je kan ’s avonds of in het weekend leren. Dit kan je in het volwassenenonderwijs, bij Syntra, maar ook enkele graduaat-, bachelor- en masteropleidingen.

Afstandsonderwijs

Is je uurrooster van het werk niet te combineren met een vast lessenrooster? Dan is afstandsonderwijs een optie. Je studeert op de momenten die voor jou passen via een online leerplatform. Bij sommige opleidingen volg je een deel van de lessen wel op school. Dat heet dan ‘gecombineerd onderwijs’.

Ook het volwassenenonderwijs heeft opleidingen in afstandsonderwijs. Sommige graduaten en professionele bachelors bieden een combinatie aan (bv. één dag les per week, de rest via afstandsonderwijs). Via Open Universiteit kan je volledige bachelor- en masterdiploma’s op afstand behalen.

Werkstudententraject

Een werkstudent ‘werkt’ als hoofdactiviteit. Dit is niet hetzelfde als een student die ook werkt (en dus ‘studeert’ als hoofdactiviteit). Bij hogescholen en universiteiten kan je in sommige opleidingen kiezen voor een werkstudententraject. Daarbij zijn de lessen meestal na de werkuren en verspreid over meer jaren dan het reguliere traject. Zo blijft de combinatie met werk haalbaar. De hogeschool of universiteit kan je ook enkele extra rechten geven als werkstudent, bijvoorbeeld examenspreiding.

Online leren

Let op: niet alle onlinecursussen bieden dezelfde kwaliteit en/of een erkend diploma of attest. Via de zoekrobot van VDAB kan je allerlei opleidingen vinden. Niet alle opleidingen uit deze databank zijn erkend en geïnspecteerd door de Vlaamse overheid.

 

Vlaamse opleidingsstimulansen

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Er zijn verschillende manieren waarop je daarbij steun kunt krijgen van de Vlaamse overheid.

 • Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 heb je als werknemer jaarlijks recht op 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV). Je mag afwezig zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon. Je moet wel een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgen.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof (BEV).

 • Vlaams opleidingskrediet

Werk je in de privésector of in de social profitsector? En neem je tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kan je, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie 'opleidingskrediet' krijgen van de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 september 2019 gelden er nieuwe voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet in de privésector en de social profitsector.

 • Opleidingscheques

Met opleidingscheques kan je (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding je met opleidingscheques kan betalen, hangt af van je scholingsgraad. 

Opleidingscheques mag je combineren met opleidingsverlof en met opleidingskrediet.

De combinatie opleidingsverlof en opleidingskrediet mag niet.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives

Kan ik als werkzoekende studeren of een opleiding volgen?

Om je kansen op een job te verhogen kan je als werkzoekende een beroepsopleiding volgen of je inschrijven voor een studie. Afhankelijk van de opleiding kan dit met behulp van VDAB. Hou er wel rekening mee dat je hiervoor toelating van Actiris nodig hebt. Voor vragen hierover kan je terecht bij de Dienst Vrijstellingen van Actiris, VDAB of jouw vakbond.

Kan ik studeren of een opleiding volgen als ik steun krijg van het OCMW?

Dit kan als jouw OCMW akkoord gaat. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, stel je samen met het OCMW een overeenkomst op. In deze overeenkomst maak je afspraken die je moet respecteren tijdens je studies. Meer informatie vind je in deze brochure.

Wat is diplomagelijkschakeling?

Via diplomagelijkschakeling kan je een buitenlands diploma laten erkennen in België. Zo weet je welk studieniveau in België je buitenlandse diploma heeft.

Je kan kiezen tussen een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap  of de Franstalige Gemeenschap .

 • Bij de Vlaamse Gemeenschap: Dien je aanvraag online in bijj NARIC-Vlaanderen. Je kan kiezen tussen een erkenning op niveau (bv. master) of een specifieke erkenning (bv. master in biologie).
 • Bij de Franstalige Gemeenschap: Meer informatie over gelijkschakeling bij Fédération Wallonie-Bruxelles vind je op de website www.mijndiploma.be.

Is een diplomagelijkschakeling nodig om naar het hoger onderwijs te gaan?

Nee. De hogeschool/universiteit beslist zelf of je voor een bepaalde studierichting kan inschrijven. Heb je al een diplomagelijkschakeling via NARIC gekregen? Bezorg die dan aan de hogeschool/universiteit. Let op: de beslissing van de hogeschool/universiteit kan anders zijn dan de beslissing van NARIC-Vlaanderen.

Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?

https://www.youtube.com/watch?v=CmSvfCyGtmQ&t

Je kan op verschillende manieren een diploma secundair onderwijs behalen.

Via het voltijds onderwijs

Je kan tot je 25ste naar een secundaire school gaan om je diploma te behalen. In ASO/TSO/KSO ga je tot het 6de jaar naar school voor een diploma. In BSO ga je tot het 7de jaar naar school om een diploma te behalen.

Via een combinatie van leren en werken

Je kan leren combineren met ervaring opdoen op de werkvloer. Er zijn drie mogelijkheden.

1. Deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je volgt twee dagen per week les en drie dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan in het DBSO (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs) bij een CLW (Centrum Leren en Werken).

2. Leertijd

Je volgt één dag per week les en vier dagen per week werk je op een werkplek. Dit kan bij een opleidingscentrum van Syntra.

3. Duaal leren

Je leert minimaal drie dagen per week voor een beroep op de werkvloer. De aantal lesdagen verschillen per studierichting. Dit kan in verschillende scholen.

Meer informatie vind je onder de vraag ‘Wat is duaal leren?’.

Via het secundair volwassenenonderwijs

Je volgt les in een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs). Je kan twee certificaten behalen: een beroepscertificaat en een certificaat Aanvullende Algemene Vorming. De combinatie van twee certificaten levert je een diploma secundair onderwijs op. Meestal volg je voltijds les maar je kan ook via gecombineerd onderwijs studeren. Dan leer je vooral thuis via computer. Soms ga je op zaterdag naar school voor de les.

Via zelfstudie

Bij de Examencommissie leer je via zelfstudie. Je maakt dus zelf je planning, zoekt zelf je materiaal bij elkaar en studeert zelfstandig de leerstof in. Voor je kan starten volg je een verplichte infosessie. Daarna schrijf je je in. Je kan dan examendata kiezen die in jouw planning passen. Meer info vind je op de website https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding van de examens? Dan kan je terecht bij Lift Brussel.

Via VDAB

Je kan via VDAB een diploma behalen als je werkzoekende bent. Er zijn wel nog een aantal andere voorwaarden. De opleiding moet in jouw traject naar werk passen. Meer informatie vind je op de website van de VDAB: https://www.vdab.be/diplomaviavdab