Wat is het verschil tussen Hoger Beroepsonderwijs, HBO5 en Graduaat?

Voor september 2019 werden alle graduaatsopleidingen in Vlaanderen HBO5-opleidingen genoemd. HBO5 staat voluit voor Hoger Beroepsonderwijs 5. Deze ‘5’ verwijst naar het niveau in de Vlaamse kwalificatiestructuur. Deze opleidingen behoren tot het hoger onderwijs en situeren zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele of academische bachelor (niveau 6).

Vanaf 1 september 2019 spreekt men niet langer van HBO5-opleidingen, maar wel van graduaatsopleidingen. Deze opleidingen worden volledig door de hogeschool georganiseerd. Als je ingeschreven bent voor een graduaat ben je een volwaardige hogeschoolstudent en kan je toegang krijgen tot studietoelagen en studentenvoorzieningen. Een graduaat duurt normaal gezien twee jaar. Een groot deel van de opleiding bestaat uit werkplekleren.

De naam HBO5 wordt nu enkel nog gebruikt voor de opleiding Verpleegkunde die drie jaar duurt. HBO5-Verpleegkunde studeer je voltijds in het secundair onderwijs in samenwerking met een hogeschool.

Je vindt een overzicht van al de graduaatsopleidingen via de website Onderwijskiezer.

Opgelet: in Nederland wordt de term Hoger Beroepsonderwijs gebruikt voor opleidingen die in Vlaanderen overeenkomen met de professionele bachelors (niveau 6).

Opleidingstype