Ik krijg een werkloosheidsuitkering en wil terug studeren, kan dat?

Wie werkloos is, kan soms zijn uitkering combineren met studeren. Voor studies na 17 uur of op zaterdag kan dat altijd. Opleidingen volgen met een volledig leerplan kan enkel wanneer je bijvoorbeeld al een hele tijd werkloos bent of voor studies die voorbereiden op een knelpuntberoep.

Studies zonder een volledig leerplan kan je altijd (dus zonder goedkeuring van de RVA) combineren met werkloosheidsuitkeringen, op voorwaarde dat je ingeschreven blijft als werkzoekende, beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en ingaat op iedere passende werkaanbieding.

Studies met een volledig leerplan (27 studiepunten of meer) kan je volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering mits expliciete toelating van de RVA.

Tenslotte kan je via VDAB je werkloosheidsuitkering behouden en voltijds studeren om een diploma te halen voor de knelpuntberoepen. Je moet echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden, deze ga je best zelf na op de website van VDAB.

https://www.vdab.be/magezine/08-2017/studeren

https://centenvoorstudenten.be/info/werkloosheid/

https://www.jobat.be/nl/artikels/studeren-en-een-uitkering-krijgen-het-kan/

Met vragen over korting, studiebeurzen ga je best naar de vraag: Wat zijn school- en studietoelagen?

Opleidingstype