Wat is basiseducatie?

Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten. Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen? 
Binnen elk domein zijn er cursussen op verschillende niveaus, voor zowel Nederlandstaligen als anderstaligen. De opleidingen gaan door in het centra voor basiseducatie in Brussel.

Stap voor stap en in je eigen tempo. Als je leert, sta je sterker! 

Meer informatie is te vinden via Brusselleer op de website: www.basiseducatie.be.

Opleidingstype