Kan ik zonder diploma secundair onderwijs starten in het hoger onderwijs?

Een diploma secundair onderwijs is de basisvoorwaarde om te studeren in het hoger onderwijs. Maar de hogeschool of universiteit kan je toch  accepteren zonder diploma.
Voor opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) kan de (hoge)school je vragen een toelatingstest te doen. Met de test kijkt de (hoge)school of jouw startniveau voldoende is.
Voor Professionele en Academische Bachelors moet je een bekwaamheidsproef doen. Hier kijkt de hogeschool of universiteit of jouw motivatie goed is en of je klaar bent voor het hoger onderwijs. Dit kan alleen als de hogeschool of universiteit beslist dat je een goede reden hebt om te starten zonder diploma.
De redenen die goedgekeurd worden liggen vast:

- humanitaire redenen (bv. je bent erkend als vluchteling en hebt je documenten niet in België).

- medische, psychische of sociale redenen (Je moet minimum 21 jaar zijn in het jaar dat je studie start én een EER-nationaliteit hebben).

- algemeen niveau (bv. hoogbegaafdheid).

 

Wat moet ik dan doen?

  • De eerste stap is een dossier samenstellen. Je verzamelt alle documenten die de hogeschool of universiteit vraagt. Je moet misschien een motivatiebrief schrijven.
  • Daarna bekijkt de hogeschool of universiteit jouw dossier. Ze beslissen dan wat de volgende stappen zijn. Misschien moet je een aantal gesprekken doen of testen afleggen. De hogeschool of universiteit test of jouw kennis, jouw vaardigheden en jouw houding vergelijkbaar zijn met die van de andere studenten.
  • Als  de hogeschool of universiteit je accepteert, mag je inschrijven. Let op: Je krijgt zo geen diploma secundair onderwijs!
  • Als je niet geaccepteerd wordt,  moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen. Kijk zeker eens onder de vraag ‘hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs?’

 

Opleidingstype