Krijg ik sowieso kindergeld als ik studeer?

Nee, je krijgt niet sowieso kindergeld. Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie (ingeschreven als werkzoekende, leeftijd, …) en hoeveel uren/studiepunten je bent ingeschreven.

Stap 1: Waar woon je?

Het Groeipakket is het Vlaamse kinderbijslagfonds, Famiris is het Brusselse kinderbijslagfonds. Er zijn andere regels en bedragen afhankelijk van de plaats waar jij woont.

Stap 2: Kindergeld aanvragen

Jij kunt bij hen langsgaan om kindergeld aan te vragen. Zij bekijken jouw situatie en kunnen jou daarin verder helpen.

Meer informatie vind je op: www.groeipakket.be en www.famiris.brussels/nl

 

Hoeveel kost studeren in het hoger onderwijs?

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

•Beursstudent ± € 100 (beurstarief)

•Bijna-beursstudent € 450 (tussentarief)

•Niet-beursstudent ± € 950

Om meer vermindering van het inschrijvingsgeld te krijgen, baseert de school zich op de berekening van de toelage door het Ministerie.

Het inschrijvingsgeld bij hogescholen en universiteiten bestaat uit 2 delen:
- een vaste kost
- een variabel gedeelte
, dat is afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. Een standaardtraject is 60 studiepunten per academiejaar.

Voor niet-beursstudenten is het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2021-2022 (graduaatsopleidingen, professionele bachelors, academische bachelors en masters):

- Vast gedeelte: € 247,90

- Variabel gedeelte: € 11,90 per studiepunt

Voorbeeld 1: Ik start een standaardtraject aan de hogeschool/universiteit. Ik betaal een vaste kost + een variabele kost voor 60 studiepunten. Dus: € 247,90 + € 714  (= 60 x € 11,9). Het inschrijvingsgeld is € 961,9.

Voorbeeld 2: Ik wil minder vakken volgen. Ik schrijf me in voor 40 studiepunten. Dus: € 247,90 + € 476 (= 40 x € 11,9). Het inschrijvingsgeld is € 723,9.

Let op: Soms moet je ook bijkomend cursusgeld betalen. Dat is voor kopieën, cursussen of boeken.

Lees meer info onder de vraag ‘Wat zijn studietoelagen?’.

Nog vragen? Kijk dan zeker ook eens op de website centen voor studenten of neem contact op met de dienst studiefinanciering van de hogeschool of universiteit waar je gaat studeren.

Wat zijn studietoelagen?

Een studietoelage is een bedrag dat je krijgt van de Vlaamse overheid voor je studies in het hoger onderwijs.

Met de studietoelage helpt de Vlaamse overheid je financieel met je studies. Op basis van vier criteria bepaalt de overheid of je een studietoelage krijgt. Deze criteria zijn nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden.

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.

De bedragen voor studietoelagen voor schooljaar 2021-2022 liggen tussen 279,40 euro (minimumtoelage) en 4.323,91 (volledige toelage voor kotstudenten). Een aanvraag indienen voor academiejaar 2021-2022 kan vanaf 2 juni 2021. De dienst studiefinanciering van jouw hogeschool/universiteit kan je hierbij helpen.

Je kan een aanvraag indienen en meer informatie nalezen op: www.studietoelagen.be.