Hoeveel kost studeren in het hoger onderwijs?

Het inschrijvingsgeld bij hogescholen en universiteiten bestaat uit twee delen:
- een vaste kost
- een variabel gedeelte (= afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft. Een standaardtraject is 60 studiepunten per academiejaar).

Het inschrijvingsgeld van het academiejaar 2020-2021 (graduaatsopleidingen, professionele bachelors,  academische bachelors en masters): Vast gedeelte: € 242,8 / Variabel gedeelte: € 11,6 per studiepunt

Voorbeeld 1: Ik start een standaardtraject aan de hogeschool/universiteit. Ik betaal een vaste kost + een variabele kost voor 60 studiepunten. Dus: € 242,8 + € 696 (= 60 x € 11,6). Het inschrijvingsgeld is € 938,8.

Voorbeeld 2: Ik wil minder vakken volgen. Ik schrijf me in voor 40 studiepunten. Dus: € 242,8 + € 464 (= 40 x € 11,6). Het inschrijvingsgeld is € 706,8.

Krijg je een studietoelage van de Vlaamse Overheid? Dan betaal je alleen het inschrijvingsgeld: € 110,8. 
Als je net geen studietoelage krijgt, ben je een ‘bijna-beursstudent’. Voor deze studenten blijft het vaste gedeelte € 242,8. Het variabele gedeelte wordt dan wel € 4,2 per studiepunt in plaats van € 11,6 per studiepunt. Meer info vind je onder de vraag ‘Wat zijn studietoelagen?’.

Let op: je moet ook bijkomend cursusgeld betalen. Dat is voor kopieën, cursussen of boeken.

Nog vragen? Kijk dan zeker ook eens op de website centen voor studenten of neem contact op met de dienst studiefinanciering van de hogeschool of universiteit waar je gaat studeren.

Wat zijn studietoelagen?

Een studietoelage is een bedrag dat je krijgt van de Vlaamse overheid voor je studies in het hoger onderwijs.

Met de studietoelage helpt de Vlaamse overheid je financieel met je studies. Op basis van vier criteria bepaalt de overheid of je een studietoelage krijgt. Deze criteria zijn nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden.

Het bedrag van de studietoelage hangt af van de verblijfplaats van de student, het gezinsinkomen, het gezin, het studietraject en het studietoelagekrediet.

De bedragen voor studietoelagen voor schooljaar 2020-2021 liggen tussen 277,46 euro (minimumtoelage) en 2.577,14 euro (volledige toelage).

Je kan een aanvraag indienen en meer informatie nalezen op: www.studietoelagen.be.