Wat is Hoger Beroepsonderwijs?

In Vlaanderen wordt de term Hoger Beroepsonderwijs gebruikt voor de graduaatsopleidingen. Dit zijn de opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze behoren tot het hoger onderwijs en situeren zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele of academische bachelor (niveau 6).

De graduaatsopleidingen zijn praktijkgericht en bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Het werkplekleren omvat minstens een derde van de opleiding. Graduaatsopleidingen kan je volgen aan een hogeschool. Er is één uitzondering: de opleiding Verpleegkunde in het Hoger Beroepsonderwijs volg je in een school voor voltijds secundair onderwijs. Deze opleiding wordt HBO5-Verpleegkunde genoemd.

Je vindt een overzicht van alle opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs via de website Onderwijskiezer.

Opgelet: in Nederland wordt de term Hoger Beroepsonderwijs gebruikt voor opleidingen die in Vlaanderen overeenkomen met de professionele bachelors (niveau 6).

Opleidingstype