Wat is Hoger Beroepsonderwijs?

Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur* . De opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor.  
Het algemeen niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een hbo-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang. Het wordt georganiseerd door instellingen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen. Het HBO omvat nu nog 2 soorten opleidingen:

Vanaf 01/09/2019 spreken we niet meer van HBO5, maar van de GRADUAATSopleidingen van het hoger beroepsonderwijs
De HBO-opleidingen van het volwassenenonderwijs (Verpleegkunde dus niet!) worden overgeheveld naar de hogeschool waarmee ze momenteel samenwerken. De hogescholen worden vanaf dan verantwoordelijk voor de opleidingen.
Cursisten worden hogeschoolstudenten. Zij krijgen toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen. Graduaatsopleidingen volg je vanaf academiejaar 2019-2020 aan een hogeschool. Er is één uitzondering: de opleiding Verpleegkunde volg je in een school voor voltijds secundair onderwijs. 

Je zal een diploma van gegradueerde kunnen behalen van een opleiding in een van volgende studiegebieden:

  • Architectuur
  • Gezondheidszorg
  • Industriële wetenschappen en technologie
  • Biotechniek
  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  • Audiovisuele en beeldende kunst (enkel aan een School of Arts)
  • Muziek en podiumkunsten (enkel aan een School of Arts)
  • Nautische wetenschappen (enkel aan de Hogere Zeevaartschool)

Niet alle graduaatsopleidingen zullen vanaf het academiejaar 2019-2020 worden aangeboden.

(Bron: www.onderwijskiezer.be)

*Meer informatie over deze niveaus kan je terugvinden op: http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatienivea… 

Opleidingstype